Architektura pro zaplavenou budoucnost – TOPOHOOD

09. září 2022

TOPOHOOD je projekt přestavby bejrútského přístavu, který byl v roce 2020 zničen výbuchem. Návrh vytváří oblast propojenou s topografií, která řeší stoupající hladinu moře. Zároveň poskytuje tři hlavní funkce (průmyslový přístav, obytnou čtvrť a pamětní ostrov) spojené s kulturou a životním stylem obyvatel Bejrútu. Projekt byl součástí magisterského studia na Tsinghua University 清华大学建筑系 a zároveň představoval soutěžní dílo, jehož autoři jsou Giselle Low Zi Ning a Lukáš Šomodi.

08-Site_Sections_NEU© Giselle Low Zi Ning & Lukáš Šomodi, Site sections

Stoupající hladina moří je problémem, který podle odhadů způsobí obrovské škody ve velkých pobřežních městech po celém světě. Předpokládá se, že do roku 2100 se hladina moře zvýší o 0,6 až 1,1 metru a do roku 2400 o 4 metry. Aby bylo možné na tento problém reagovat a ochránit město Bejrút, využívá návrh místní zdroje ke strategické změně topografie přístavu. Vzniká tak dlouhodobá protipovodňová bariéra a zároveň prostory s nejrůznějšími programy zaměřenými na komunitní a sociální životní styl. To pomůže posílit hospodářský růst nově navrhovaného průmyslového přístavu.

02-Industrial_Harbour_NEU© Giselle Low Zi Ning & Lukáš Šomodi, Industrial Harbor

Nový průmyslový přístav se nachází ve východní části lokality, která se rozprostírá od kontejnerového terminálu k rychlostní silnici. Je navržen jako pokračování stávajícího bejrútského přístavu a zároveň nabízí pronajímatelné plochy, které podpoří další rozvoj města, průmyslu a ekonomiky. Přehrada mezi veřejným pobřežím a průmyslovým přístavem vytváří přístavní most se dvěma zálivy. Most funguje jako pěší spojnice propojená s vlnolamem a zároveň jako hranice zabraňující vplutí velkých lodí na veřejné pobřeží, které je součástí obytné zóny.

03-Neighbourhood_NEU© Giselle Low Zi Ning & Lukáš Šomodi, Neighborhood

Náš návrh nabízí více pozemků pro sociální a ekonomický růst v centrální a západní části lokality. Nejenže tak zapadá do kontextu města, ale také poskytuje více než 2 800 m veřejného pobřeží místním občanům. Obytné domy ve stávající průmyslové zóně by se přesunuly do schůdnějšího prostoru v centrální a západní části lokality, což by nabídlo lepší životní a pracovní podmínky pro fyzické i duševní zdraví.

04-Residential_Zone_NEU© Giselle Low Zi Ning & Lukáš Šomodi, Residential Zone

Obytná zóna je obklopena různými programy podporujícími aktivní společenský, kulturní, vzdělávací život a obchod. Různorodost této vybavenosti navazuje na okolní kontext a zároveň doplňuje chybějící funkce, které by obyvatelé a návštěvníci potřebovali. Topografie smíchaná s programem vytváří veřejná prostranství, která formují různé aktivity zaměřené na komunitní prostředí a zároveň nabízejí nádherný výhled směrem k moři.

05-Memorial_Island_NEU© Giselle Low Zi Ning & Lukáš Šomodi, Memorial Island

Vrcholem projektu TOPOHOOD je ostrov Memorial Island, který se nachází v srdci veřejné zóny. Ostrov Memorial je výjimečným místem, které spojuje všechny lidi bez rasových, sociálních a náboženských rozdílů – stejně jako těsně po výbuchu, kdy si lidé chtěli vzájemně pomoci vytvořením silné a semknuté společnosti. Ostrov využívá přirozené síly vody, která vytváří ikonický prostor pro vzpomínku, zamyšlení a spojení s blízkými.

06-Memorial_Island_NEU© Giselle Low Zi Ning & Lukáš Šomodi, Memorial Island

Tento projekt vznikl na základě spolupráce dvou softwarových platforem, Allplan a Rhino. Možnost importovat soubor Rhino do Allplan a naopak celý společný projekt výrazně zefektivnila a umožnila na konci snadno sloučit nezávislou práci. Efektivní renderování v Allplan nám umožnilo rychle vytvořit snímky zachycující atmosféru prostoru, které byly vhodné pro výukové materiály probírající prostorové řešení z pohledu lidského oka.

07-Masterplan_NEU© Giselle Low Zi Ning & Lukáš Šomodi, Masterplan


 

Témata

Předchozí příspěvek:
  Následující příspěvek: