Vizuální skriptování – alternativa k programování

29. července 2021

Vizuální skriptování přitahuje v oboru AEC stále více pozornosti díky své schopnosti umožnit uživatelům vytvářet výkonné, na míru přizpůsobené programy, které zefektivňují procesy navrhování. Tato výkonná funkce umožňuje architektům a stavebním inženýrům automatizovat opakující se činnosti při navrhování, vytváření vlastních formulářů, analýz a zpráv specifických pro daný projekt. Co přesně ale vizuální skriptování je? Přinášíme vám bližší informace o tom, jak tento působivý nástroj funguje a jakým způsobem mění způsob navrhování projektů.


Vizuální skriptování a BIM

Parametrické modelování je vynikajícím nástrojem pro zvýšení efektivity informačního modelování budov (BIM). To znamená, že modelované prvky se chovají inteligentně na základě parametrů, které jsou komponentům přiřazeny – například parametricky navržená fasáda. Tyto parametry se přiřazují pomocí skriptovacích jazyků, jako je Python, které umožňují vytvářet parametrické modely a pomáhají automatizovat pracovní postupy při navrhování. Pokud jste někdy v modelu použili SmartParts nebo PythonParts, pak jste viděli parametrické modelování v akci – komponenty, které se chovají inteligentně na základě určitých spouštěčů. Vizuální skriptování je dostupný způsob, který architektům a inženýrům umožňuje vytvářet tyto skripty pro dosažení různých výsledků. Například u exteriéru administrativní budovy Textilverband Munster bylo parametrické modelování použito k výpočtu přesného natočení každé jednotlivé cihly, aby bylo dosaženo pronikavé a texturované fasády. Bez parametrického modelování by se každá cihla musela ručně vypočítat a umístit do modelu. Pomocí vizuálního skriptování však byly nad fasádou nakresleny čáry, kterými se měly cihly pohybovat. Skript popsal, jak mají cihly na tyto čáry reagovat, čímž se ušetřil drahocenný čas při projektování a zároveň se neubralo na kreativitě.


Proč vizuální skriptování?

Jednou z nevýhod parametrického modelování je, že uživatelé potřebují určité znalosti skriptovacího jazyka. Obvykle se parametry a závislosti musí programovat psaním řádků kódu, což vyžaduje pokročilou znalost programování. I když již existují předdefinované komponenty, z nichž si lze vybrat, mnoho architektů a inženýrů se potýká s tím, že je často vyžadován komponent nebo chování na míru, které předdefinované komponenty nemohou poskytnout. To činí proces modelování složitějším a časově náročnějším.

Pomocí vizuálního skriptování však lze tyto jedinečné komponenty vytvářet vizuálním uspořádáním a propojením uzlů (což jsou předem napsané bloky kódu), které definují různá chování pomocí grafického rozhraní. V podstatě se jedná o vytvoření vývojového diagramu toho, jak se má komponent chovat za určitých podmínek nebo spouštěčů. Vizuální skriptování není omezeno jen na komponenty modelu. Skripty lze například vytvářet i pro automatizaci pracovních postupů při vytváření sekcí nebo rozvržení, obohacování stávajících objektů o informace nebo pro analýzu modelu.


Výhody vizuálního skriptování pro architekty a inženýry

Největší výhodou je, že odpadá nutnost učit se programovací jazyk, aby bylo možné vytvářet vlastní komponenty a procesy. Projektant se stává programátorem svých vlastních nástrojů, což mu umožňuje vytvářet pracovní postupy na míru a vyrábět vlastní komponenty, které vyhovují jeho vlastnímu způsobu práce a typům projektů, na kterých pravidelně pracuje. To dává architektům a inženýrům flexibilitu a kreativitu, kterou při projektování potřebují, aby mohli co nejefektivněji vytvářet konstrukce vhodné pro daný účel.

Vizuální skriptování je ideální pro parametrické modelování složitých tvarů, vytváření vlastních často používaných objektů a automatizaci pracovních postupů. Po definování všech parametrů byly nastaveny vztahy mezi komponenty nebo činnostmi. V důsledku toho je v případě potřeby změn potřeba méně času na jejich implementaci, protože komponenty se automaticky aktualizují na základě definovaných vztahů a chování. Například pokud by bylo potřeba udělat vazník širší, bylo by třeba objekt smazat a vytvořit nový se správnou šířkou. U parametricky popsaného modelu je však potřeba upravit pouze příslušné pole (šířku), protože ostatní komponenty se přizpůsobí automaticky. Tato flexibilita návrhu pomocí parametrů přináší výrazné zvýšení efektivity ve srovnání s běžnými metodami a vizuální skriptování ji zpřístupňuje každému.


Co dělá Allplan?

Vizuální skriptování bylo poprvé zahrnuto jako technický náhled v Allplan 2019 a 2019-1. Bylo zavedeno plátno s předdefinovanými uzly, které (pokud byly na plátno umístěny v požadovaném pořadí) přebíraly vstupní hodnoty, zpracovávaly je a poté spouštěly určité akce nebo výstupy. V nové verzi Allplan bylo vylepšeno uživatelské rozhraní, aby bylo intuitivnější a uživatelsky přívětivější. Na základě zpětné vazby od uživatelů byly přidány další uzly a více příkladů, které uživatelům pomohou představit si, jakých výsledků lze dosáhnout. Vizuální skriptování je v Allplan zahrnuto bez nutnosti stahování dalších souborů nebo softwaru a otevírá se ve stejném okně. Vyzkoušejte si nové nástroje vizuálního skriptování stažením bezplatné 30denní zkušební verze Allplan a přesvědčte se sami, jak může vizuální skriptování zefektivnit váš proces navrhování.


 

Témata