Snadné navrhování obytných budov

02. září 2022

Guest post od Mladena Morači, kresliče ve společnosti NS Drafter

Při navrhování nové pětipodlažní obytné budovy v německém Severním Porýní-Vestfálsku se společnost NS Drafter rozhodla pro modelování použít Allplan. U tak rozsáhlého obytného projektu, jako je tento, mohl návrh betonářské výztuže zabrat velkou část harmonogramu projektování. Mladen Morača, kreslič ve společnosti NS Drafter, vysvětluje, jak četné nástroje pro armování pomohly zajistit hladký průběh ročního rezidenčního projektu.


Přiblížení projektu

Budova měla velkou rozlohu, v každém patře kromě prvního se nacházelo 500 m² obytných prostor. V přízemí bylo 250 m² obytné plochy a 450 m² bylo využito pro garáž. Byla navržena s použitím betonu pro desky a nosné stěny. Zatímco většina zbývajících stěn byla zděná, některé z nich byly částečně prefabrikované. Mnoho desek však bylo tvořeno trojúhelníkovými tvary s rovnými vnějšími hranami. Velký počet otvorů v těchto prvcích v kombinaci s různou tloušťkou desek a neobvyklým tvarem ztěžoval jejich vyztužení. Zadavatel navíc stanovil, že nesmí být použita žádná proměnlivá poloha výztuže.

Unikátní byla také stěna v nejvyšším podlaží, kde se střídaly segmenty stěny tvořené deskami s úhly 20 stupňů i rovnými segmenty. Spolu se sníženou výškou vzniklo mnoho malých prvků trojúhelníkového tvaru. Vyztužení těchto stěnových prvků bylo další výzvou tohoto projektu.

17_NEU© NS Drafter


Efektivní modelování železobetonu

3D zobrazení modelu, které umožnil Allplan, přineslo řadu výhod. Možnost zobrazit model budovy a výztuže umožnila týmu NS Drafter jasně si představit výztuž a zajistit, aby byla při modelování na správném místě.

Při modelování výztuže vynikly zejména funkce "Převést, porovnat prvky" a "Přidat segment prutu". I když se může zdát, že jde o jednoduché kopírovací funkce, při správném použití byly zásadní. Při práci s podobnými prvky v různých podlažích bylo možné celý model výztuže – včetně řezů a pohledů – zkopírovat do nového podlaží, přičemž označení prutů zůstalo zachováno. To ušetřilo značné množství času ve fázi modelování.

7_NEU© NS Drafter


Snadná správa změn

V architektonických a konstrukčních výkresech je často nutné provádět změny a tento projekt nebyl výjimkou. Každá změna však znamenala, že bylo nutné upravit výztuž a znovu přiřadit architektonické charakteristiky prvků, protože aktualizované modely od klienta byly zaslány ve formátu IFC. Tento formát při importu neobsahuje potřebné informace přiřazené architektonickým prvkům, jako jsou například vlastnosti povrchu. Tyto informace jsou důležité, protože určují, jak se prvky zobrazují v dokumentaci, například v plánech výztuže a detailech. Při každé změně bylo nutné znovu přiřadit správné materiály a vizuální informace (například vzory, výplně nebo šrafy). Naštěstí má Allplan nástroje, které pomáhají s rychlým a snadným přiřazením atributů.

Další užitečnou funkcí v Allplan byla možnost filtrovat prvky podle velkého množství vlastností. To znamenalo snadné vyhledání správných prvků, když bylo potřeba rychle a přesně provést změnu.

Široká škála možných úprav výztuže v Allplan také umožnila mnohem lépe zvládnout práci na podobných prvcích. Díky možnosti zkopírovat pozici výztuže, přiřadit jí nové číslo a poté ji upravit, byl proces mnohem rychlejší než pouhé opakované kreslení prutu a jeho umístění do modelu. Pokud došlo ke změně tvaru prvku, byla aktualizace modelu výztuže také velmi snadná a rychlá, v některých případech dokonce automatická. Užitečné byly i další nástroje (například změna polohy, sestavy výztuže a izolace prutů pro kontrolu), které ušetřily cenný čas při návrhu a kontrole.

5_NEU© NS Drafter


Řešení pro projekty vyztužování obytných budov

Nástroje pro vyztužování, které poskytuje Allplan, jsou pro rezidenční projekty velmi přínosné, zejména u projektů, jako je tento, kde je návrh výztuže složitý a je potřeba zohlednit mnoho změn. Pro NS Drafter se Allplan stal základním nástrojem pro naše rezidenční projekty.


 

Témata