Překonání 5 běžných překážek při vytváření detailů výztuže

21. července 2022

Článek od Burkharda Rützela, produktového manažera pro Allplan Engineering v ALLPLAN

Výkresy detailů výztuže jsou vždy výzvou – jejich zhotovení v požadované kvalitě a v daném termínu při zajištění přiměřené ziskové marže je obtížným úkolem. Ve skutečnosti je zajištění kvality, produktivity a ziskovosti u každého projektu výztuže (bez ohledu na místo nebo složitost pro inženýrské společnosti a společnosti zabývající se detailováním výztuže) neustálým žonglováním. ALLPLAN to bere na vědomí, a proto bylo Allplan Engineering vyvinuto speciálně pro překonání těchto pěti běžných problémů při detailování výztuže.


1. Zajištění ziskovosti

Udržet si ziskovost znamená zefektivnit procesy a najít způsoby, jak pracovat efektivněji. Se systémem Allplan se křivka učení pro detailování železobetonu výrazně zkracuje – vytváření tvarů prutů nebo jejich rozmístění pomocí známého pracovního postupu bod po bodu je možné. Je však také snadné přejít na další úroveň a modelovat 3D výztuž jednoduchým rozšířením tvarů prutů a rozmístění tak, aby se přizpůsobily okrajům 3D objektu. Allplan je tedy jako používání inteligentního rýsovacího prkna – prací v řezech se 3D model výztuže vytváří automaticky na pozadí.

U standardních objektů, jako jsou nosníky, sloupy nebo stěny, lze pracovní postup ještě zefektivnit použitím automatické výztuže. Tento zjednodušený proces pomáhá chránit ziskové marže odstraněním zbytečných kroků a zrychlením harmonogramu.

Reconstruction_and_Extension_of_Ferihegy_Airport_KÉSZ_Building_and_Construction_Company_Budapest_Hungary_01_NEU (1)© Reconstruction and Extension of Ferihegy Airport, KÉSZ Building and Construction Company, Budapest, Hungary


2. Dosažení kvality

Čím složitější jsou konstrukce, tím důležitější je mít kvalitní výkresy detailů výztuže, aby se předešlo zbytečným dotazům ze stavby. Konzistentní informace nabízené systémem Allplan mohou pomoci této kvality dosáhnout. V Allplan například nezáleží na tom, kde se provede změna – data vždy zůstanou vzájemně konzistentní.

Obsah pohledů, řezů, legend a sestav vychází z 3D modelu. Výhodou Allplan je, že lze provést úpravy v pohledu nebo sekci a 3D model bude aktualizován stejně jako všechny ostatní pohledy, sekce a legendy. Rozložení v pohledech a řezech zůstává zachováno, což šetří čas potřebný k aktualizaci a také udržuje konzistentní kvalitu tím, že odstraňuje možnost chyb.

3. Zachování produktivity

I ve složitějších konstrukcích se vždy vyskytují detaily výztuže nebo zóny výztuže, které se opakují. Vytvářet výkresy detailů výztuže pro tyto zóny znovu a znovu představuje spoustu práce, která zabírá drahocenný čas. Opakovaným použitím rozvržení nebo zón výztuže pro opakující se prvky lze zachovat produktivitu.

Vylepšené algoritmy v typických nástrojích pro úpravy – včetně Kopírovat, Přesunout, Otočit, Kopírovat a vložit, Otočit, Zrcadlit bez kopírování a Kopírovat a zrcadlit – usnadňují opakované použití již hotového výkresu detailů výztuže. Model i všechny vybrané pohledy a řezy si zachovávají svou vzájemnou polohu. Nakonec lze nový výkres detailu výztuže vytvořit rychle a jen s několika málo úpravami. Další výhodou je, že poloha výztuže v modelu je při exportu výkresu pomocí IFC vždy správná. Díky tomuto efektivnímu pracovnímu postupu může být to, co by dříve trvalo dva dny, nyní hotové za dvě hodiny.

Fly-Over-Krensheide_Movares_Utrecht_The_Netherlands_01© Fly-Over-Krensheide, Movares, Utrecht, The Netherlands


4. Efektivní práce

Konstrukce volného tvaru lze obtížně efektivně vyztužit. Široká škála nástrojů pro tvorbu detailů výztuže v programu Allplan byla vyvinuta speciálně pro překonání tohoto problému. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů je nástroj Sweep Bars Along Path, který umožňuje snadné vyztužení prvků, které se na první pohled zdají složité.

Sweep Bars Along Path je skutečně kouzelný nástroj; stačí definovat tvary prutů a umístění podélných prutů v libovolném počtu řezů a vybrat cesty pro algoritmus sweep. Pomocí tohoto nástroje lze v Allplanu snadno a rychle vytvářet i výztuže volných tvarů.

5. Začlenění místních norem

Dalším aspektem, který může ovlivnit produktivitu, kvalitu a ziskovost, je zajištění souladu s normami specifickými pro danou zemi nebo region. Pro řešení tohoto problému nabízí společnost Allplan širokou škálu možností přizpůsobení detailů výztuže požadavkům specifickým pro danou zemi. Kromě volby země a jazyka lze zvolit přibližně třicet různých norem výztuže. Pokud to stále nestačí, lze v Allplanu definovat vlastní normy pro detailování výztuže.

V mnoha zemích se při vykazování množství vytvořené výztuže očekávají předdefinované kódy tvarů. Existující kódy tvarů vyhodnocuje nový Správce kódů tvarů, který lze dokonce přizpůsobit i jednotlivým kancelářským nebo projektovým normám. Lze definovat vlastní kódy tvarů nebo stávající kódy upravit podle potřeby a následně je prezentovat v legendách. Další výhodou správce kódů tvarů je, že automaticky aktualizuje i jednotky podle požadované normy. Pomocí tohoto nástroje lze optimálně realizovat mezinárodní projekty nebo projekty s náročnými požadavky na tvary ohybů.

Fly-Over-Haarlem_Iv-Infra_b.v._Nieuwegein_The_Netherlands_01_NEU© Fly-Over-Haarlem, Iv-Infra b.v., Nieuwegein, The Netherlands


Závěr

Pokud jde o software pro tvorbu detailů betonu, Allplan Engineering byl navržen tak, aby celý proces zefektivnil tím, že poskytuje nástroje pro překonání běžných problémů v pracovním postupu tvorby detailů výztuže. Tímto způsobem je zachována kvalita a produktivita (a tím i ziskovost) pro inženýrské společnosti zabývající se detailováním výztuže. Pokud hledáte software pro detailování výztuže, vyzkoušejte si bezplatnou 30denní zkušební verzi softwaru Allplan Engineering a zjistěte, jak tyto pracovní postupy mohou urychlit vaše procesy detailování výztuže.

Burkhard_Rützel_

Burkhard Rützel,
Produktový manažer
Allplan Engineering

 


 


 

Témata