Optimalizace stavitelnosti pomocí řešení pro více materiálů

28. listopadu 2022

Málokdy je jeden stavební projekt stejný jako druhý – i když je samotná budova stejná, podmínky na staveništi nebo jiné aspekty mohou být odlišné. Přesto se ve většině projektů používá mnoho stejných materiálů – například konstrukční ocel, beton nebo betonové prefabrikáty vyráběné mimo staveniště patří k těm nejčastějším. Tradičně by projektování s některými z těchto materiálů vyžadovalo samostatný specializovaný software. Mít k dispozici 3D BIM software, který dokáže zpracovat jedinečné požadavky každého typu materiálu v rámci jednoho řešení, od návrhu až po stavbu, je však výraznou výhodou z hlediska efektivity, produktivity a optimalizace stavitelnosti. Takto mohou architekti a inženýři těžit z řešení pro více materiálů.


Proč na materiálech záleží

Každý projekt, který byl kdy navržen, využívá řadu materiálů. Proč je tedy integrované řešení důležité? Odpověď zní, že každý materiál má jedinečné konstrukční požadavky, které ovlivňují proces navrhování a pracovní postup. Tyto požadavky zase mohou vytvářet časově náročné úkoly ve fázi návrhu, kdy by se čas mohl lépe využít na kreativitu, variantní řešení nebo zlepšení kvality a proveditelnosti. Navíc s rostoucími požadavky na volbu materiálu pro realizaci stále udržitelnějších a hybridních budov nabývá navrhování s různými materiály ještě většího významu.

Například modelování ocelové výztuže do betonu může být zdlouhavá činnost, zejména pokud se jedná o nestandardní tvary, které je třeba vyztužit. Přesné modelování prutů a jejich detailní popis (i když jen ve 2D) zabere čas, který se může ještě prodloužit, pokud dojde k nějakým změnám. Po dokončení je kvantifikace výztuže a případných speciálních tvarů pracná, a navíc s vysokým rizikem chyb.

Modelování prefabrikovaných dílců také vyžaduje výztuž, ale je zde mnoho dalších činností, které je třeba vzít v úvahu. Jak lze optimálně rozdělit jednotlivé prefabrikáty pro výrobu, přepravu a montáž? Kde by měly být instalovány zvedací háky a jak lze efektivně odeslat geometrické informace výrobním strojům? Bez specializovaného modelovacího softwaru zaberou tyto konstrukční činnosti značnou porci času.

Modelování oceli s sebou přináší specifické výzvy. U ocelových rámů je třeba modelovat mnoho detailních spojů, a pokud se konstrukce změní, jsou přirozeně nutné aktualizace. Ruční provádění těchto úkolů může být náchylné k chybám a také pomalé.

Integrované řešení

Samozřejmě existuje návrhový software, který mnohé z těchto problémů odstraňuje a zefektivňuje proces návrhu konkrétních materiálů. Avšak namísto toho, aby bylo zapotřebí několika různých programů, které vytvářejí výstupy v různých formátech a nemusí se mezi nimi snadno přenášet informace, Allplan 2023 nabízí integrovaný přístup s návrhovými řešeními pro jedinečné požadavky každého materiálu.

To umožňuje koordinaci různých materiálů a stavebních postupů v jednom společném modelu, který například architektům umožňuje lépe zohlednit hospodárné a udržitelné využití stavebních materiálů, a to rychleji a v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. A inženýři a stavební firmy pak mohou vycházet přímo z návrhu architektů a používat jej jako základ pro statické analýzy a vypracování detailů, prefabrikaci a výstavbu. Allplan 2023 podporuje hladké pracovní postupy od počátečního nápadu až po dokončený projekt, což umožňuje úsporu času, nákladů a materiálu.

Automatizované vyztužování

Vyztužování detailů se vyznačuje vysokou pracovní zátěží a tlakem na termíny. Automatizovaná výztuž pomáhá spolehlivě dokončit opakující se úkoly v kratším čase. S nástrojem Allplan 2023 je nyní možné vyztužit i několik sloupů a stěn jednoho typu současně. Kromě toho dochází k četným vylepšením v detailech. Například sloupy nyní mohou mít více typů třmenů a v jednom pracovním kroku lze vyztužovat i spojité nosníky.

HubSpot Video
 

S ohledem na rostoucí požadavky v BIM projektech bylo rozsáhle přepracováno přiřazování výztuže. Kromě toho došlo k různým vylepšením v detailech, několik polygonových umístění s různými čísly pozic lze spojit do jednoho polygonového umístění s jedním číslem pozice.

Rozmanité ocelové konstrukce

Uživatelé mají nyní možnost přizpůsobit počáteční a koncové úhly konstrukčních rámových prvků, což je nezbytné pro přesné modelování ocelových konstrukcí. Soubor nástrojů pro spoje nyní obsahuje možnost zadat otvory a koncové podmínky. Tyto funkce pomáhají inženýrům modelovat většinu ocelových spojů na úrovni LOD 300 a vyšší, čímž se zvyšuje přesnost a efektivita komunikace při spolupráci s projektanty detailů, výrobci, statiky a dalšími zúčastněnými stranami v BIM.

HubSpot Video
 

Kromě toho je Connection Toolbox napsán v jazyce Python a uživatelé a vývojáři jej mohou rozšiřovat. S programem Allplan 2023 byly dodány příklady sloupové spojovací desky a základové desky, které vám pomohou začít s vývojem rozšíření.

Optimální navrhování a detailování betonových prefabrikátů

Jednou z nejnovějších inovací v Allplanu 2023 je integrace nástrojů pro navrhování a detailování prefabrikovaných prvků. Planbar Essentials, jedno z nejinovativnějších řešení pro projektování v oblasti prefabrikátů, bylo nyní začleněno do Allplanu, čímž se otevírají nové možnosti využití průmyslově vyráběných konstrukcí. Díky tomu mohou nyní projekční firmy navrhovat prefabrikované betonové prvky libovolné složitosti přímo v Allplan. Stejně tak mohou inženýrské kanceláře a výrobci prefabrikátů vycházet ze stávajících BIM modelů architektů a integrovat je přímo do procesu projektování a snadno řídit své projekty.

Sloučení systémů Planbar a Allplan nejen zjednodušuje koordinaci projektů, ale také umožňuje nové, ještě efektivnější pracovní postupy. Například prefabrikované prvky lze vytvářet časově úsporným způsobem pomocí funkcí v Allplanu, stejně jako PythonParts a – zcela nové funkce – inteligentního převodu 2D náčrtů schodišť na plně parametrické 3D komponenty.

Šetřete čas a peníze a optimalizujte stavitelnost

Díky absenci licencí na více softwarových produktů a díky jistotě, že nedojde ke ztrátě dat mezi programy, má smysl mít 3D BIM software, který zvládne všechny fáze projektu a všechny materiály, od návrhu až po stavbu. Ve spojení se zvýšením efektivity díky intuitivnímu a snadno použitelnému nástroji poskytuje Allplan 2023 řešení pro více materiálů, které zajistí dokonalou stavitelnost a potenciálně významné úspory pro vaše projekty. Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si bezplatnou 30denní zkušební verzi.

Chcete se dozvědět více o Allplan 2023? Zde najdete přehled všech nových funkcí.


 

Témata

Předchozí příspěvek:
  Následující příspěvek: