Jak Allplan 2023 usnadňuje život projektantům

17. října 2022

Architekti a stavební inženýři čelí stejným výzvám – navrhují stále složitější stavební projekty v kratším čase s omezeným rozpočtem a zdroji. K tomuto tlaku se přidává nutnost spolupracovat s větším počtem zainteresovaných stran, specialistů a dalších účastníků projektu. Navíc je potřeba zvládnout více aspektů než kdykoli dříve – například zajistit, aby návrhy byly hospodárné a udržitelné díky úsporným a nízkouhlíkovým materiálům a stavebním metodám. Je evidentní, že projektanti využijí každou dostupnou výhodu.

Allplan 2023 byl aktualizován a pomáhá řešit mnoho z těchto problémů. Jednou z hlavních výhod nejnovější verze je poskytnutí jednoho společného modelu pro širší škálu projekčních činností a stavebních metod, což pomáhá zefektivnit proces navrhování, ušetřit čas a podpořit stavitelnost. Allplan 2023 tak poskytuje komplexní platformu pro celý stavební průmysl, která umožňuje efektivní koordinaci a spolupráci mezi odborníky v oblasti AEC. Zde se dočtete, jak může usnadnit život projektantům staveb.

Snadnější správa dat

V dnešní době projekty generují velké objemy dat. Udržování těchto informací v koordinovaném stavu, jejich dostupnost a snadná práce s nimi je klíčovou funkcí nejnovější verze systému Allplan. Například průzkumy a mračna bodů jsou nyní zpracovávány přímo na grafické kartě, aby nedocházelo k prodlevám a časovým ztrátám. Dalším vylepšením je možnost zachycení a měření bodů v těchto typech modelů, takže rozměry lze pořídit rychle a přesně během několika sekund.

csm_B-I-C-Attributes_9dca447046© ALLPLAN

Správa dat je dále vylepšená díky podpoře atributů. Pro návrhy kompatibilní s BIM jsou atributy klíčovou součástí. Nyní lze sady vlastností definovat podle vašich požadavků přímo v Allplanu, což usnadňuje poskytování požadovaných (a relevantních) informací. Pokud importujete atributy, nyní jsou vhodně seskupeny, takže je možné rychleji najít potřebná data. A pokud potřebujete vytvořit atributy pro výztuž, můžete nyní do atributů zahrnout pořadí výztuže, takže budou všechny informace obsaženy v modelu.

Efektivní modelování

Pokud jde o produktivitu návrhu, rychlé a snadné modelování je klíčové. Paleta Vlastnosti byla aktualizována, aby bylo vytváření a úprava otvorů ve stěnách a deskách pohodlnější, flexibilnější a rychlejší. Stačí v paletě zadat rozměry a případné dílčí objekty – například nadpraží, záklenky nebo obklady – a Allplan 2023 se postará o zbytek.

csm_B-Openings_f12b975cd5© ALLPLAN

Navrhování a detailování výztuže je také rychlejší než dříve. Ačkoli je automatické modelování výztuže v Allplan význačnou funkcí, v Allplan 2023 je nyní ještě efektivnější díky možnosti vyztužovat několik stejných stěn a sloupů najednou. Několik polygonových umístění s různými čísly pozic lze spojit do jednoho polygonového umístění s jedním číslem pozice a zefektivnit tak výrobu a realizaci.

Přesné modelování ocelových konstrukcí je další činností, která může být časově náročná. Abyste ji překonali, Allplan 2023 nyní poskytuje možnost přizpůsobit počáteční a koncové úhly konstrukčních rámových prvků, což je nezbytné pro přesné modelování ocelových konstrukcí. Soubor nástrojů pro spoje nyní obsahuje možnost zadat otvory a koncové podmínky.

HubSpot Video

Pro ještě větší efektivitu modelování nabízí Visual Scripting neomezené možnosti automatizace bez nutnosti znalosti programování. V Allplanu 2023 má rozhraní nové funkce, které pomáhají úspěšně vytvářet skripty, například vizuální varování při chybě skriptu, tooltipy pro učení a zobrazení hodnot, které pomáhají určit, které hodnoty jsou potřebné. Dále nyní můžete zabránit změnám ve vytvořených skriptech a zároveň chránit své duševní vlastnictví.

Podpora prefabrikace

Díky funkcím pro navrhování prefabrikátů a detailů zabudovaným přímo do Allplan 2023 se začleněním Planbar Essentials můžete vytvářet i ty nejsložitější prefabrikáty v jedné platformě s využitím rozhraní, které již znáte. K vytváření prefabrikovaných modelů můžete používat známé modelovací nástroje Allplanu nebo PythonParts, případně rychle převádět 2D tvary na parametrické 3D komponenty a šetřit tak čas. Nepotřebujete žádná další specializovaná řešení, což šetří čas i peníze.

HubSpot Video
 

Příprava výrobní dokumentace je také mnohem jednodušší. Allplan 2023 obsahuje všechna rozhraní pro stroje na výrobu prefabrikátů, takže dokáže převést návrhy do požadovaného formátu pouhými několika kliknutími. Neocenitelné jsou také automatizované nástroje pro tvorbu výrobních informací, které umožňují rychlé vypracování prefabrikované dokumentace – můžete například automaticky generovat výrobní plány prvků, kontrolovat shodné prefabrikáty, rychle a jednoduše vytvářet množství pro odhady nákladů a harmonogramy.

Rychlá tvorba dokumentace

Když už je řeč o dokumentaci, Allplan 2023 dokáže výrazně snížit potřebné úsilí. Součástí renderovacího nástroje jsou nové vizualizační efekty a materiály, takže z vašeho modelu lze vytvořit vizualizace, které na klienty zapůsobí. Integrace připojení Lumion LiveSync navíc zlepšuje pracovní postup vizualizace sledováním scén v Allplanu a jejich změn v Lumionu v reálném čase.

Pohledy a řezy lze nyní vytvářet kolmo k libovolným plochám nebo automaticky pomocí kótovacích čar. Pokud potřebujete změnit měřítko, vodítka textu se změní automaticky – není potřeba je upravovat ručně. Textová vodítka je také možné používat k označení několika objektů současně.

Nově je možné plánovat pažení výkopů. Ať už se jedná o velký infrastrukturní projekt nebo městskou zástavbu, Allplan 2023 podporuje detailní návrh těchto požadavků díky novým funkcím pro plánování vrtaných pilot a pilotových stěn a také zemních kotev. Snadněji tak určíte, jaké podpěry jsou potřeba, a s vysokou přesností naplánujete náklady.

Lepší spolupráce

Nikdo nenavrhuje projekt izolovaně. Díky řadě aktualizovaných rozhraní a knihoven je nyní získání informací z modelu do formátu, který může použít externí strana, ještě efektivnější než dříve. Allplan nyní využívá pro formáty IFC, DWG a DGN aktuální knihovny Open Design Alliance, sdružení 1250 společností z oblasti stavebnictví. Pro spolupráci se softwarem pro statické výpočty byl definován formát SAF, který nyní podporuje 16 softwarových společností. Kromě toho lze ve formátu SHP importovat katastrální data s hranicemi pozemků. Nové rozhraní IFC4precast umožňuje výměnu dat na základě modelu, která je nezávislá na použitých výrobních zařízeních. Kromě toho byl realizován speciální vývoj pro různé země, například podpora XPlanung pro Německo (dostupnost je plánována na čtvrté čtvrtletí roku 2022), atributové šablony podle české normy a vylepšení exportu výztuže ve formátech aSa a Soule pro USA.

B-Collaboration_BCF_SolibriLiveConnector_Web_Solibri© ALLPLAN

Dalším významným vylepšením pracovního postupu je Solibri BCF Live Connector. Ten nyní umožňuje namísto importu a exportu BCF souborů přenášet problémy identifikované během kontroly modelu v systému Solibri přímo do pracovního postupu v Allplanu. Problémy tak lze vyhodnocovat a zpracovávat, upravovat a opravovat přímo v Allplanu.

Chytřejší pracovní postupy návrhu

Ať už jste architekt, který chce kombinovat různé materiály a konstrukční metody, aby našel nejudržitelnější řešení, nebo stavební inženýr, který používá architektonický model pro analýzu konstrukce a detailů, Allplan 2023 vám pomůže vytvořit efektivní a účinný pracovní postup. Ušetřete čas, peníze a úsilí tím, že budete pracovat chytřeji s řadou nástrojů speciálně navržených tak, aby vám usnadnily život a umožnily dokonalou stavitelnost. Máte zájem? Stáhněte si bezplatnou 30denní zkušební verzi a zjistěte, jak na to.

Chcete se dozvědět více o Allplan 2023? Zde najdete přehled všech nových funkcí.

 

Témata