Inovativní řešení v Portu

01. března 2023

Města Porto a Vila Nova de Gaia sice odděluje řeka Douro, ale přesto jsou neoddělitelně spojena. Obě jsou součástí metropolitní oblasti Porto, která je druhou největší městskou oblastí v Portugalsku, a proto obyvatelé mezi těmito městy často cestují. QUADRANTE, renomovaná mezinárodní konzultační inženýrská firma, je součástí sdružení odpovědného za návrh šesti hlavních projektových balíčků, které dohromady tvoří nový projekt Ruby Line Porto Metro Project, který tento problém řeší. Jejich inovativní přístup „Projekty v BIM, nikoli BIM v projektech“ vyžadoval změnu myšlení pro tým infrastruktury QUADRANTE, který byl podpořen řešeními parametrického návrhu mostů od společnosti ALLPLAN.


Pozadí projektu

S tak velkým počtem obyvatel neposkytuje už stávajících pět mostů dostatečnou kapacitu pro lidi, kteří chtějí cestovat mezi oběma městy. Aby to společnost Metro do Porto vyřešila, zadala nový ambiciózní projekt a to 6,5 km dlouhou linku metra, která by obě oblasti propojila. K tomu je zapotřebí nový most přes řeku Douro přes který povede trasa metra, nové cyklostezky a velká pěší stezku. Nová linka nejenže poskytne další kapacitu, ale také podpoří udržitelnější cestování a zároveň podpoří zotavení oblasti z COVIDu-19.

Mezi hlavní části tohoto nového projektu QUADRANTE patří návrh nové trati, nové silnice, čtyři viadukty, tři podchody, opěrné zdi a konstrukce sedmi nových stanic a nástupišť. Stavba jednoho z viaduktů vyžaduje částečnou demolici současného viaduktu a vedle jeho zbytku budou postaveny další dva nové. Mezitím bude nad stávajícím velkým kruhovým objezdem postaven další viadukt. Kromě tří konvenčních stanic metra budou postaveny dvě povrchové stanice a jedna stanice, která je částečně nadzemní i podzemní.

VIADUTO_A1_02_NEU© QUADRANTE; Podchod A – 3D model v Allplanu


Projekty v BIM

QUADRANTE používá Building Information Modeling (BIM) již více než 7 let na všech jejích architektonických projektech budov. Jejich přístup je ale pořád jedinečný. Namísto využívání BIMu jako další části projektu, která je třeba splnit, pracují v BIMu od prvního náčrtu. Projekt Ruby Line Porto Metro, kde nedávno představili BIM na svých dopravních projektech, je jedním z prvních velkých projektů, kde použili Allplan Bridge jako svojí návrhovou i BIM platformu – s velkým úspěchem.

Allplan a Allplan Bridge byly vybrány jako návrhové řešení QUADRANTE nejen kvůli funkčnosti Open BIM, ale především kvůli širokým možnostem parametrického návrhu. Společnost QUADRANTE implementovala nový pracovní postup s využitím parametrických funkcí pro své návrhy viaduktů. Dokonce i zvětšili možnosti Allplan Bridge vytvořením nástroje, který manipuluje se souborem TCL, takže uživatel může vytvářet tabulky nosníků viaduktu v Excelu, což mu výrazně urychluje práci. Navíc se poté dá Excelový soubor pro další analýzu.

Viaduto_arrabida_01_NEU© QUADRANTE; Viadukt C – 3D model v Allplanu


Výhody parametrického návrhu kolejnic

Tento nástroj byl například použit k vytvoření dynamických průřezů území, které by bylo potřeba vyhradit pro vlaky na trati. Velikost této plochy závisí na sklonu trati – převýšení mezi levou a pravou kolejí. Vytvořila se statická tabulka, která definovala šířku vyhrazené oblasti a byla do Allplan Bridge. Pokud však byla požadována tabulka, která měla mít obrácený poměr křivek oproti statické tabulce, byla vytvořena pomocí již zmíněného nástroje vyvinutého QUADRANTE a poté rychle importována do Allplan Bridge.

Pro model trati tým importoval 7 kilometrů dlouhou traťovou osu do Allplan Bridge. Společnost QUADRANTE použila BIMplus k importu souboru LandXML a poté přidala řadu příčných řezů, včetně kolejnic, odvodnění, kabelových kanálů, nouzových evakuačních oblastí a vyhrazených oblastí pro samotné vlaky. Tým vytvořil kombinovaný průřez pro různé traťové úseky přidáním průřezů pro jednotlivé prvky, včetně nadzemních, podzemních, viaduktů, opěrných zdí a staničních úseků. Bez Allplan Bridge by byla příprava modelu, veškeré dokumentace a tabulek pro různé varianty podél trasy extrémně časově náročná. Kromě toho by bez použití BIMu bylo obtížné udržovat model aktualizovaný a dostupný v reálném čase.

pi_rei_ramiro_03_NEU© QUADRANTE; Podchod A – 3D model v Allplanu


Průkopnická změna

Přechod k projektování v BIM si vyžádal změnu myšlení pro tým QUADRANTE, a to nejen z hlediska samotného procesu, ale také otevřenosti vůči změnám a flexibilního přizpůsobení se novému způsobu práce. S Allplan Bridge však společnost QUADRANTE udělala v této oblasti významný skok vpřed, zejména s ohledem na implementaci parametrického návrhu. Jejich inovativní duch a průkopnické řešení nových problémů vedly nejen k úspěšné realizaci tohoto projektu, ale také k novým nástrojům, které mohou využít v budoucích pracích. Projektování v BIM se stalo nedílnou součástí přístupu společnosti QUADRANTE poté, co zažili její výhody na různých mezinárodních projektech, včetně této komplexní, mnohostranné linky metra.


 

Témata