BIM pro infrastrukturu

20. července 2022

Informační modelování budov (BIM) se stále více prosazuje v odvětví infrastruktury. Aplikace BIM v procesu navrhování mostů je však relativně nová a jen zřídkakdy se důsledně využívá v každodenních pracovních postupech. Existuje mnoho softwarových nástrojů, které jsou navrženy a optimalizovány pro konkrétní úkol v rámci tohoto procesu, ale používají se pro jiné aplikace. Například software pro statickou analýzu se používá pro návrh výztuže nebo software pro geometrické modelování se používá pro vizualizaci, výkaz výměr nebo detekci kolizí. Interoperabilita mezi jednotlivými řešeními však většinou chybí, takže neexistuje komplexní podpora celého procesu navrhování mostů. Allplan Bridge byl navržen speciálně pro řešení této potřeby.


Vylepšený proces navrhování mostů

Allplan Bridge se zaměřuje na požadavky projektantů mostů. Podrobné návrhové činnosti, jako je geometrický návrh, statické analýzy, simulace procesu montáže a úlohy týkající se detailů výztuže, lze provádět v rámci jednoho programu. Do modelu jsou začleněny cíle návrhu, omezení konstrukční způsobilosti a parametry důležité pro statické analýzy. Patří mezi ně podrobné informace o materiálech, spojitosti (v případě kompozitních konstrukcí) a postupech namáhání. Obsahuje tedy inteligentní návrhové a konstrukční parametry namísto pouhé geometrie mostu.

Parametric_Modeling_Seite_5_NEU© ALLPLAN GmbH


Parametrické digitální modelování mostů

Parametrické navrhování umožňuje vytvořit komplexní a podrobnější model. Jako součást modelu využívá typické rozměry, plánovací kritéria a pravidla vývoje. Skutečná geometrická data jsou odvozena za běhu, kdykoli je to potřeba pro vizualizaci, detekci kolizí, odběry množství, výpočet parametrů tuhosti potřebných při statické analýze nebo přenos dat do jiných BIM platforem. Model je pravidelně aktualizován v průběhu celého procesu návrhu a výstavby, takže všichni pracují se správnými a relevantními daty.

Parametrické navrhování mostů může také zvýšit efektivitu činností, jako je návrh vyrovnání mostu, vytváření příčných řezů a zavádění variant. Pomocí parametrického přístupu lze podpořit mnoho různých typů mostů, včetně těch nestandardních, jako jsou skříňové nosníky nebo mosty s lanovou podporou.

Kompletní návrh a analýza v jednom řešení

Na základě architektonického modelu lze automaticky vytvořit konstrukční model, který umožní statické analýzy v souladu s přijatými výpočtovými metodami. Tento výpočtový model se skládá například z nosníkových prvků popisujících tuhost konstrukce a příslušných dat o zatížení, která se mají použít. Tento výpočtový model lze také upravit, pokud nastanou nějaké zvláštní situace. Výpočtový model se navíc automaticky aktualizuje při každé změně architektonického modelu, což zajišťuje méně chyb a zároveň šetří čas.

Architektonický model obsahuje také časový plán etapy výstavby. Použití této časové osy v analytickém modelu umožňuje podrobnou simulaci procesu výstavby ve statické analýze. Na základě výsledků statické analýzy a simulace procesu montáže lze rovněž provádět návrh výztuže a kontrolu průkaznosti. V kombinaci s pokročilými funkcemi pro konstrukční a výztužné detaily, možnostmi optimalizace návrhu, automatizovaným výkazem výměr a tvorbou výkresů nabízí ALLPLAN kompletní řešení pro celý proces návrhu mostu.

22_Contemporary_Planning_Process_NEU© ALLPLAN GmbH


Závěr

Allplan Bridge nabízí zcela novou platformu pro modelování, analýzu konstrukcí, navrhování podle předpisů, tvorbu konstrukčních detailů a spolupráci v BIM. Použitím jednoho společného modelu mostu pro statické analýzy, konstrukční detaily a další účely se zlepšuje multidisciplinární spolupráce, produktivita a kvalita.


 

Témata