10 důvodů proč použít Allplan pro vaše rezidenční projekty

10. února 2023

Developerské projekty v oblasti rezidenčních nemovitostí jsou náročné a mnohostranné podnikání, které podléhá mnoha vnějším vlivům, které se někdy dají obtížně kontrolovat. I když toto odvětví může být velmi lukrativní, zisky se mohou rychle zmenšit nepředvídanými překročeními rozpočtu. Developer přebírá veškeré riziko, bez záruky návratnosti investice. Aby byly zajištěny pozitivní výsledky, vše, co lze kontrolovat, musí být pečlivě naplánováno a dovedeno k dokonalosti. Navíc musí efektivita a produktivita zůstat vysoké, aby byla zajištěna ziskovost projektu. Allplan je unikátní softwarová platforma, která podporuje rezidenční vývojáře ve všech fázích vývoje – zde je deset způsobů, jak vám může pomoci udržet své rezidenční projekty ziskové.


1. Umožňuje tvorbu přesvědčivých prodejních prezentací jednotlivých staveb

Stavitelé bytových domů musí prodat svou vizi budoucím klientům. Allplan umožňuje rychle vytvářet úžasnou dokumentaci pro prodejní účely. Existují neomezené možnosti pro různé pohledy a integrované renderovací jádro umožňuje rychlé a přesné vizualizace bez nutnosti použití jiných programů. Další výhodou je rychlá produkce dokumentů pro jasnou, bezpečnou a jednoduchou koordinaci se zákazníky nebo specializovanými poskytovateli a subdodavateli.


2. Podporuje lepší procesy navrhování

Efektivní, produktivní a přesná tvorba výstupů ve všech fázích návrhu je klíčem k hladkému a úspěšnému průběhu projektu. Allplan je zvláště vhodný pro vytváření a kontrolu různých variant návrhu. Jeho struktura souborů umožňuje rychlé porovnání iterací díky přizpůsobitelné hierarchii projektů. Allplan také nabízí několik způsobů, jak přizpůsobit a definovat sadu standardních stavebních komponentů, kterou lze snadno přizpůsobit každému novému projektu. Standardizaci lze také optimalizovat v mnoha oblastech Allplanu pro urychlení a organizaci stavebních výstupů.


3. Usnadňuje plnění požadavků plánování

Podrobné modely Allplanu lze použít ke splnění všech druhů plánovacích a legislativních požadavků. Modely umožňují rychlé a snadné extrahování dat, abyste mohli odpovědět na otázky týkající se návrhu, získat přesnou fyzickou velikost objektu nebo poskytnout přesné informace pro výrobu prefabrikovaných součástí. Standardní datové formáty, včetně IFC, dále dopomáhají snadnému exportu informací. Allplan má také partnerská řešení pro pokročilé energetické simulace a pro splnění požadavků energetické certifikace v Německu a Rakousku.


4. Umožňuje efektivní řízení změn v projektu

Řízení a kontrola změn je, jako opatření proti budoucím chybám, zásadní pro dodržení termínu a rozpočtu stavby. Protože Allplan propojuje pohledy, řezy, reporty a další výstupy, lze změny provést jednou centrálně v modelu a poté je univerzálně aplikovat, čímž se zabrání chybám v návrhu. Integrovaný Issue Manager, synchronizovaný s cloudovou platformou, navíc umožňuje porovnávání a správu modelů, a to i těch od externích stran. Pomocí těchto nástrojů je chráněna kvalita návrhu a zároveň zmírňován dopad jakýchkoli změn na návrh a harmonogram výstavby.


5. Usnadňuje kontrolu rozpočtu

Spolehlivá tvorba rozpočtu je nezbytná pro kontrolu nákladů a pochopení důsledků jakýchkoli změn. Díky robustním možnostem reportingu a přizpůsobitelnosti reportů je Allplan vaším dokonalým pomocníkem. Allplan navíc dovoluje zahrnutí nemodelovaných požadavků, takže lze vypočítat i nemodelované veličiny (např. bednění), což poskytuje ještě spolehlivější základ pro tvorbu rozpočtu.

S technologií Allplan SmartCatalog si uživatelé mohou otevřít data z externích zdrojů a spravovat knihovnu standardních XML informací, včetně vlastností, materiálů, energetické náročnosti nebo nákladů. Model lze také rozšířit o informace a vytvořit tak digitální dvojče budovy, což usnadní nákladově efektivní provoz a správu rezidencí.


6. Vytváří podrobnou stavební dokumentaci

Od objednání materiálů přes časové plánování až po bezpečnost, vše závisí na kvalitě vystavené stavební dokumentace. Allplan vyniká při vytváření komplexní stavební dokumentace. Snadno vytvářejte podrobné sestavitelné šablony pro generování a úpravu plánů, obecných uspořádání a dokumentů. Modely lze navrhnout velmi detailně, rychleji a s menším úsilím a možnosti vytváření a dokumentace výstupů – jako jsou výpočty nebo výkresy – jsou nekonečné. Dokonce i vytváření výkresových rozvržení je rychlé a snadné s automatickými nástroji. Allplan také poskytuje stavebním týmům naprostou jistotu díky přesným výkazům materiálů.


7. Poskytuje přesnou prefabrikační dokumentaci

Stále častěji jsou do projektů bytové výstavby začleňovány prefabrikované komponenty, které umožňují lepší kontrolu nákladů, efektivitu a snadnost výstavby. ALLPLAN má specializované vlastnosti a řešení pro detailování a výrobu prefabrikovaných dílů jako jsou stěny, desky, schody a příslušenství. Dílenské výkresy prefabrikátů lze rychle vytvářet s vysokou úrovní automatizace pro úsporu času a efektivitu. Allplan poskytuje také speciální funkcionalitu pro prefabrikované prvky, takže pro celý projekt je zapotřebí pouze jedno konstrukční řešení.


8. Podporuje lepší plánování lokalit

Přesné plánování na jednotlivých staveništích může mít zásadní vliv na úspěšnost projektů. Allplan disponuje nástroji pro modelování terénu, funkce pro navrhování silnic a funkcemi pro navrhování inženýrských sítí, které podporují rozvržení a plánování staveniště., což umožňuje zohlednit jedinečné aspekty lokalit již v raném procesu navrhování. Allplan dokonce podporuje plánování rozvržení staveniště s obsahem pro stavební zařízení, jako jsou jeřáby, takže lze zvážit umístění a vyřešit problémy dříve, než budou na staveništi přítomny jakékoli zařízení.

Uživatelé mohou propojit své stavební plány v aplikaci Microsoft Project s daty modelu v cloudové platformě pro spolupráci Bimplus. To umožňuje vizuální simulaci výstavby prostřednictvím konfigurace a přiřazení objektů modelu k projektovým úkolům nebo fázím. Allplan také podporuje plánování staveniště pomocí nástrojů, které týmům na staveništi umožňují rychle a snadno aktualizovat stav komponentů ze staveniště pro efektivní sledování průběhu.


9. Zajišťuje lepší produktivitu

3D práce může být až o 55 % rychlejší při vytváření výstupů než samotná 2D práce. Allplan poskytuje všem oborům nástroje, které umožňují efektivně a účinně realizovat stavební projekty ve všech fázích, od návrhu až po stavbu. Podle mnoha našich zákazníků mají z používání Allplanu značný prospěch a díky 3D návrhu dosáhli až o 40 % vyšší produktivity svých projektů. Zákazníci navíc uvádějí, že odběry množství po odhadech jsou přesnější a efektivnější (až o 70 %) než pomocí ručních odběrů. Nabízíme bezplatnou 30denní zkušební verzi Allplanu, takže se můžete sami přesvědčit, jaký rozdíl může přinést.


10. Zajišťuje hladký přechod

Přijetí nových procesů nebo technologií může být složité. Allplan jednoznačně podporuje 2D, 2, 5D a 3D pracovní metody, což znamená, že můžete přejít na 3D modelování svým vlastním tempem. Uživatelé mohou například pracovat ve 2D a 3D model lze vytvářet současně (a naopak), což nabízí maximální flexibilitu pro nové uživatele a snižuje křivku učení. Kromě toho je k dispozici spousta nástrojů, videonávodů, odborných školení a certifikací, stejně jako bezplatné stažení plné verze Allplanu na vyzkoušení. Další spolupráce je možná také prostřednictvím cloudové platformy, která umožňuje sdílet modely a informace s kýmkoli.


Shrnutí

Odvětví rezidenčního developmentu může být ziskové za předpokladu, že náklady jsou kontrolovány v co největší míře. Software, jako je Allplan, vám může pomoci dosáhnout tohoto cíle pomocí řady nástrojů pro optimalizaci prodeje, návrhu, odhadu množství materiálů, časového plánování a plánování výstavby. Chcete zjistit zda máte k dispozici ten nejlepší softwarový nástroj ke zvýšení produktivity? Vyplňte formulář a stáhněte si zdarma náš bezplatný kontrolní seznam s 30 klíčovými kritérii, který sestavili naši odborníci.


 

Témata

Předchozí příspěvek:
  Následující příspěvek: